Отчети, резултати и документация на изследвания:

 
     
  Достъп до регистъра се предоставя на всеки желаещ в рамките на два работни часа, но изисква да имате регистрация в Google. Ако нямате такава или не желаете да я използвате, свържете се с Анелия Добрева на an@gravitycontrol.net или на телефон 02/958-84-75 за да получите име и парола за FTP и/или временни данни за достъп до базата в Google.  
     
  Отчети, резултати и документация  
     
  Копие на FTP: ftp://elido.com/  
     
  За мерките за осигуряване на устойчивостта на резултатите от проекта вижте разработката на комерсиалното приложение на gravitycontrol.net  
     
  For accessing the results of project BG161PO003-1.1.06-0089-C0001 Research of a functional model of a new generation computer interface for sorting, grouping and management of data objects on a computer device, please follow the link above or contact Anelia Dobreva at an@gravitycontrol.net or +359/02 9588475 for obtaining authorization and/or temporary credentials.  
     
  Съдържание на публична база